Danh sách nhân sự Luật Hà Việt

1.345    29/09/2017    4.56/5 trong 10 lượt 
Danh sách nhân sự Luật Hà Việt
Dưới đây là danh sách các Luật sư tại Luật Hà Việt . Với sự đa dạng về lĩnh vực hoạt động của các Luật sư, Luật Hà Việt tự tin cung cấp Dịch vụ pháp lý một cách tổng thể, đồng bộ và bao quát đối với tất cả các lĩnh vực trên thực tế hiện nay giúp Khách hàng có thể bảo đảm lợi ích trên nhiều khía cạnh một cách tốt nhất

1. Luật sư Nguyễn Thành Luân 

Giám đốc Công ty – Chuyên gia Tư vấn đầu tư dự án Bất động sản, tranh chấp dân sự.

SĐT: 0901.386.555
Email: [email protected]

2. Luật sư Lê Viết Phương 

Luật sư thành viên – Phụ trách tranh tụng hình sự và dân sự.

SĐT: 0979.151.022  

Email: [email protected]

3. Luật sư Lê Nga

Luật sư cộng tác – Phụ trách Tư vấn đầu tư nước ngoài

SĐT: 0915.939.333

Email: [email protected]

4. Luật sư Nguyễn Trọng Hiệp 
 
Luật sư thành viên – Phụ trách Tư vấn đầu tư nước ngoài, Dự án bất động sản và tranh chấp thương mại.

SĐT: 0915.556.399

Email: [email protected]

5. Luật sư Nguyễn Ngọc Phong 
Luật sư thành viên – Phụ trách thu hồi nợ và khởi kiện hành chính.

SĐT: 0901.468.555

Email: [email protected]

6. Luật sư Thạch Quang Thuật

Luật sư thành viên - Phụ trách tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thủ tục hành chính.

SĐT: 0936.563.030

Email: [email protected]

7. Luật sư Nguyễn Hữu Quyền

Luật sư thành viên - Phụ trách về giao dịch bất động sản, thủ tục hành chính.

SĐT: 0986.795.152

Email: [email protected]

8. Luật sư Phạm Thị Thanh Nga

Luật sư cộng tác - Phụ trách tư vấn pháp luật doanh nghiệp

SĐT: 0972.586.988

Email: [email protected]

9. Luật sư Nguyễn Trọng Thắng

Luật sư thành viên - Phụ trách về tư vấn đầu tư bất động sản - xây dựng

SĐT: 0918.874.648

Email: [email protected]

10. Luật sư Phạm Ngọc Hà

Luật sư cộng tác - Phụ trách tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân - gia đình.

SĐT: 
0981.193.968

Email: [email protected]

nhân sự

nhân sự
Luật Hà Việt