Dịch vụ giải thể, tạm ngừng KD

Thủ tục trả con dấu công ty TNHH hai thành viên trở lên
Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó thì trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
Thông qua quyết định giải thể công ty Cổ phần (Công việc tương tự công ty TNHH, Hợp danh, DN Tư nhân)
Chủ sở hữu công ty có quyền quyết định đến việc giải thể công ty. Trong Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu sau:
Thông báo giải thể công ty Cổ phần (Công việc tương tự công ty TNHH, Hợp danh, DN tư nhân)
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể công ty phải gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.
Thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty Hợp danh ( công việc tương tự công ty Cổ phần, TNHH, Doanh nghiệp tư nhân )
Chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh, công ty phải thực hiện thông báo về thời điểm và thời hạn tạm ngừng. Khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty; thì song song đó, công ty cũng thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động đối với các chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh của mình.
Chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty Cổ phần
Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo các phương thức sau đây: - Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn (Ví dụ: do công ty cổ phần được quy định phải có số lượng cổ đông tối thiểu là 03 nên chủ sở hữu công ty quyết định huy động thêm cá nhân, tổ chức khác góp vốn vào công ty mình); - Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác; - Kết hợp các phương thức trên với nhau.
Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp
Theo quy định, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không là đương sự trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
Góp vốn thành lập doanh nghiệp và cơ cấu phần vốn góp (P1)
Khi tiến hành thành lập công ty thì các bạn cần tìm hiểu về việc góp vốn trong công ty như thế nào và có rất nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề góp vốn tương ứng với những loại hình doanh nghiệp được quy định trong luật doanh nghiệp hiện hành. Dưới đây Công ty Luật Hà Việt chúng tôi sẽ nêu ra một số vấn đề thường gặp trong quá trình góp vốn thành lập doanh nghiệp.
Các dịch vụ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh cung cấp bởi Luật Hà Việt
Công ty Luật TNHH Hà Việt cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chuyên nghiệp và nhanh chóng.