Dự án chậm triển khai sau bao lâu phải lập lại báo cáo tác động môi trường

1.226    01/11/2018    4.25/5 trong 6 lượt 
Dự án chậm triển khai sau bao lâu phải lập lại báo cáo tác động môi trường
Câu hỏi: Công ty tôi là chủ dự án xây dựng khu nhà ở liền kề tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chúng tôi đã hoàn thành mọi thủ tục và được phê duyệt từ tháng 2- 2016, trong đó, các thủ tục liên quan đến đánh giá tác động môi trường cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn, đến nay chúng tôi mới bắt đầu chuẩn bị triển khai dự án. Xin hỏi, sau hơn 2 năm chủ đầu tư mới triển khai dự án đã được phê duyệt thì có phải làm lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không. Dự án vẫn được triển khai theo kế hoạch ban đầu đã được phê duyệt, không có chỉnh sửa gì về quy mô và kết cấu?

Luật Hà Việt xin kính chào Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Liên quan đến vấn đề thắc mắc nêu trên của Quý khách hàng, Luật Hà Việt đưa ra một số ý kiến tư vấn mang tính tham khảo như sau:

1.                 Căn cứ pháp lý

-        Luật bảo vệ môi trường 2014

-        Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

2.               Nội dung tư vấn

Khoản 23 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định như sau: “Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó”.

 Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

Theo Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định:

“1. Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

a) Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

c) Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

2. Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 1 Điều này.”          

Căn cứ vào quy định nêu trên chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau: Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Hướng dẫn quy định trên, Điều 15 Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau:

“Điều 15. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có một trong những thay đổi dưới đây phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường:

a) Có những thay đổi quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường;

b) Bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định này;

c) Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng;

d) Theo đề nghị của chủ dự án.

2. Chủ dự án chỉ được thực hiện những thay đổi nêu tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định tại các Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định này.”

Như vậy, dự án bên bạn chủ đầu tư đã chậm triển khai hơn 2 năm kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nên dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hy vọng những ý kiến trên đây của chúng tôi sẽ hữu ích với Quý công ty/khách hàng. Mọi ý kiến thắc mắc khác hoặc yêu cầu tư vấn chuyên sâu xin quý công ty/khách hàng vui lòng gửi về địa chỉ:

-         Email: [email protected] hoặc

-         Hotline: 0944.529.339/ 024.6281.0636

Trân trọng!

Luật Hà Việt
Luật Hà Việt