Khởi kiện hành chính

Chủ tịch xã không hòa giải tranh chấp đất đai, phải làm thế nào?
Nội dung được TANDTC hướng dẫn tại Số: 02/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính. Sau đây Luật Hà Việt trích dẫn để Quý khách hàng tham khảo.
Ai là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính?
Kính chào Luật Hà Việt. Tôi có một vấn đề thắc mắc cần sự tư vấn của Luật sư: Trường hợp một người vừa khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đồng thời vừa khởi kiện vụ án hành chính đến tòa hành chính có thẩm quyền thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?

Liên kết