Khách hàng hay Chủ đầu tư phải đăng ký biến động đất đai?

189    19/06/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
Khách hàng hay Chủ đầu tư phải đăng ký biến động đất đai?
Kính chào Luật Hà Việt, công ty tôi có chức năng kinh doanh chính là bất động sản. Trong quá trình bàn giao nhà ở cho khách hàng gặp phải khúc mắc pháp lý liên quan đến đăng kí biến động đất đai muốn được Luật Hà Việt giải đáp:

Theo Luật đất đai 2013: Khoản 6, Điều 95 quy định: "Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế". 
Trường hợp cụ thể như sau: Doanh nghiệp ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất vời điều kiện thanh toán chia làm nhiều đợt ( từ 9 - 12 tháng). Như vậy thời điểm được xác định là có biến động : (i) Ngay sau khi hợp đồng được ký kết; (ii) Khi khách hàng đã thanh toán đủ tiền nhận chuyển nhương theo tiến độ được thỏa thuận trong hợp đồng. Vậy cho công ty tôi hỏi: Trong trường hợp (i) được xem là thời điểm có biến động thì Chủ đầu tư hay khách hàng phải thực hiện việc đăng ký biến động theo quy định hiện hành? Trân trọng cảm ơn !


Luật Hà Việt cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn Luật Hà Việt để giải đáp vấn đề pháp lý, liên quan đến vấn đề nêu trên chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai thì đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, . . . Đồng thời, theo quy định tại Khoản 6 Điều 95 của Luật Đất đai thì thời hạn thực hiện đăng ký biến động đất đai là không quá 30 ngày kể từ ngày có biến động.

Đối với trường hợp đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 72 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký.

Đối với trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất là người thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Đối với các thỏa thuận khác giữa chủ đầu tư và người nhận chuyển nhượng thì thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Hy vọng những ý kiến tư vấn trên đây của chúng tôi sẽ hữu ích với Quý công ty/khách hàng. Mọi ý kiến thắc mắc khác hoặc yêu cầu tư vấn chuyên sâu xin quý công ty/khách hàng vui lòng gửi về địa chỉ:

-         Email: [email protected] hoặc

-         Hotline: 0944.529.339/ 024.6281.0636 

Trân trọng!

Luật Hà Việt