Thế chấp quyền sử dụng đất nhưng không thế chấp nhà ở trên đất

410    16/10/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
Thế chấp quyền sử dụng đất nhưng không thế chấp nhà ở trên đất
Kính mong Luật Hà Việt giải đáp thắc mắc này của tôi. Tôi có một thửa đất diện tích 200m2 đứng tên tôi, trên đất có một căn nhà do tôi xây dựng cúng đứng tên tôi và một số tài sản khác không phải của tôi mà thuộc sở hữu của anh trai tôi. Hiện nay tôi có ý định kinh doanh nhưng chưa đủ vốn, vì vậy tôi muốn thế chấp Quyền sử dụng đối với thửa đất này để vay ngân hàng. Vậy tôi xin hỏi trong trường hợp này tôi chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp căn nhà và các tài sản khác trên đất được không? Nếu trong trường hợp hết thời hạn vay mà tôi không thể thanh toán nợ cho ngân hàng thì tài sản thế chấp sẽ bị xử lý như thế nào?
 Luật Hà Việt xin kính chào Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc nêu trên của Quý khách hàng, chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:
-
Bộ luật dân sự năm 2015
                    
-
Nghị định số 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Căn cứ Điều 317 BLDS năm 2015 thì Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp có thể là động sản, bất động sản hoặc một số quyền tài sản khác theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu của bên thế chấp.

Trong trường hợp của quý khách thì Quý khách hoàn toàn có thể thế chấp quyền sử dụng đất của mình đối với thửa đất 200m2 mà không cần phải thế chấp những tài sản gắn liền với thửa đất này như căn nhà hay những tài sản gắn liền khác. Việc Quý khách thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo cho khoản vay với ngân hàng là hợp pháp và được pháp luật đảm bảo thực hiện.

* Đối với thắc mắc của Quý khách về việc xử lý tài sản thế chấp, Luật Hà Việt xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau
Trong trường hợp Quý khách không thể thực hiện việc thanh toán khoản nợ cho ngân hàng đúng thời hạn thì tài sản mà Quý khách mang đi thế chấp sẽ bị xử lý theo các phương thức được quy định tại Điều 303 BLDS năm 2015 như sau:

“1. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây:

a) Bán đấu giá tài sản;

b) Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản;

c) Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;

d) Phương thức khác.

2. Trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều này thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định khác”.

Điều 325 BLDS năm 2015 có quy định như sau:

“1. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của mình; quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Đối với trường hợp của Quý khách thì Quý khách chỉ thế chấp quyền sử dụng đất đối với mảnh đất 200m2 mà không thế chấp căn nhà và những tài sản khác gắn liền với đất thì những tài sản gắn liền với đất như trên sẽ bị xử lý như sau: đối với căn nhà gắn liền vs thửa đất thế chấp có thuộc sở hữu của Quý khách thì khi xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất thì căn nhà này cũng bị xử lý; đối với những tài sản gắn liền với thửa đất thế chấp mà không thuộc sở hữu của Quý khách thì khi xử lý quyền sử dụng đất, thì anh trai của Quý khách vẫn có được quyền tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình, quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Hy vọng những ý kiến tư vấn trên đây của chúng tôi sẽ hữu ích với Quý công ty/khách hàng. Mọi ý kiến thắc mắc khác hoặc yêu cầu tư vấn chuyên sâu xin quý công ty/khách hàng vui lòng gửi về địa chỉ:

-         Email: [email protected] hoặc

-         Hotline: 0944.529.339/ 024.6281.0636

Trân trọng!
Luật Hà Việt
Luật Hà Việt