Thời hiệu khởi kiện trả nợ vay qua hình thức thẻ tín dụng

1.325    19/09/2018    3.77/5 trong 20 lượt 
Thời hiệu khởi kiện trả nợ vay qua hình thức thẻ tín dụng
Câu hỏi: Kính chào Luật sư. Tôi có tình huống sau: Ngày 19/2/2013, Ngân hàng A cấp thẻ tín dụng cho ông B với hạn mức thẻ là 200.000.000 đồng, hiệu lực thẻ đến 2/2016. Trong quá trình sử dụng thẻ tín dụng, ông B đã không thanh toán đầy đủ cho A theo Thông báo. Do đó ngân hàng A đã thông báo thu hồi nợ trước hạn vào ngày 15/5/2014. Hỏi bây giờ (4/9/2016) ngân hàng A có thể kiện ông B yêu cầu trả nợ khoản vay từ thẻ tín dụng được không? Rất mong nhận được tư vấn từ phía các Luật sư. Trân trọng cảm ơn!
 Luật Hà Việt xin kính chào Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc nêu trên của Quý khách hàng, chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

1.      Căn cứ pháp lý

-         Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành

-         Bộ luật dân sự 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành

2.      Nội dung tư vấn

 Xét thời hiệu khởi kiện:

Giao dịch của ngân hàng A với ông B là một giao dịch dân sự, cụ thể là vay theo hạn mức, có lãi suất, được thực hiện vào 19/2/2013. Theo quy định tại Điều 688 BLDS 2015 về Điều khoản chuyển tiếp thì:

Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực thì việc áp dụng pháp luật được quy định như sau:

c) Giao dịch dân sự được thực hiện xong trước ngày Bộ luật này có hiệu lực mà có tranh chấp thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 để giải quyết;

d) Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này.”

Vậy, mặc dù giao dịch được áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 để giải quyết nhưng lại áp dụng thời hiệu theo BLDS 2015.

Theo quy định tại BLDS 2015 thì thời hiệu khởi kiện trong vụ việc này xác định như sau:

 Điều 155 quy định các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện

“1. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.

2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

4. Trường hợp khác do luật quy định.”

Việc ngân hàng A kiện trả nợ vay theo đề nghị cấp thẻ tín dụng không thuộc một trong các trường hợp nêu trên, vậy, thời hiệu khởi kiện áp dụng theo Điều 429 thời hiệu khởi kiện về hợp đồng: “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.”

Ngân hàng A bắt đầu thông báo thu hồi nợ trước hạn vào ngày 15/5/2014, đây sẽ được xác định là thời điểm cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm. Thời hiệu khởi kiện là 3 năm, tức đến hết ngày 15/5/2017, Ngân hàng sẽ hết thời hạn khởi kiện đối với ông B trong trường hợp này. Như vậy, vào thời điểm bây giờ (4/9/2018) Ngân hàng A đã hết thời hiệu khởi kiện đối với ông B.

 

Hy vọng những ý kiến tư vấn trên đây của chúng tôi sẽ hữu ích với Quý công ty/khách hàng. Mọi ý kiến thắc mắc khác hoặc yêu cầu tư vấn chuyên sâu xin quý công ty/khách hàng vui lòng gửi về địa chỉ:

-         Email: [email protected] hoặc

-         Hotline: 0944.52.9339/ 024.6281.0636

Trân trọng!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Luật Hà Việt
Luật Hà Việt